⚠️ Anunci de suspensió de serveis

diseno-emergencia_24908-44986

Estimats usuaris i usuàries:

Davant l’actual crisi sanitària i d’acord amb les instruccions rebudes per part de les institucions corresponents, els horaris d’obertura al públic i tota la resta de serveis de la Biblioteca Diocesana de Mallorca queden suspesos fins a nou avís. Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos a nosaltres en la secció ‘Contacte’ de la nostra web: bibliotecadiocesana.com Agraïm per endavant la vostra col·laboració i us saludam cordialment.

__

Estimados usuarios y usuarias:

Ante la actual crisis sanitaria y de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de las instituciones correspondientes, los horarios de apertura al público y todo el resto de servicios de la Biblioteca Diocesana de Mallorca quedan suspendidos hasta nuevo aviso. Para cualquier consulta pueden dirigirse a nosotros en la sección ‘Contacto’ de nuestra web: bibliotecadiocesana.com Agradecemos de antemano su colaboración y le saludamos cordialmente.

El director de la Biblioteca Diocesana nomenat al Consell de Mallorca

20200117_221002

El director de la Biblioteca Diocesana de Mallorca, Mn. Ricardo Mejía, ha estat nomenat pel Sr. Bisbe, Mons. Sebastià Taltavull, com a vocal representant de les biblioteques de la diòcesi a la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques del Consell de Mallorca. Segons el seu Reglament, aquesta comissió «és un òrgan consultiu en matèria de biblioteques, i es crea per mandat de la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears». Composta per nou membres especialment acreditats en aquest camp, les funcions de la Comissió són les de «promoure les actuacions, els plans, els programes i els instruments que desenvolupen el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears, com ara els plans insulars de lectura pública, el Catàleg col·lectiu de les Illes Balears i la Biblioteca Virtual Balear». També la comissió té com a funcions les d’emetre dictàmens sobre el reconeixement o la revocació de les biblioteques que han de formar part del sistema a les Illes.

 

Alumnes del col·legi Sant Josep Obrer visiten la Biblioteca Diocesana de Mallorca

IMG-20181108-WA0004

Alumnes de primer i segon de Batxiller del Col·legi Sant Josep Obrer de Palma han visitat avui al matí la Biblioteca Diocesana de Mallorca. Per aquests estudiants ha estat la seva primera oportunitat d’accedir a les dependències i obres d’aquesta institució, tot rebent una formació introductòria per part d’Esperança Beltran, cap de catalogació de la Biblioteca. Arribar als más joves és una de les línies que s’estan impulsant des de la direcció.

Miquel Pastor visita la Biblioteca Diocesana de Mallorca

20181018_165026
El director de la Biblioteca Diocesana de Mallorca, Mn. Ricardo Mejía, i el director del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears, Sr. Miquel Pastor, es varen reunir en el mes d’octubre a la Casa de l’Església per tal de tractar les relacions institucionals i professionals entre ambdues institucions; les quals han estat molt properes des de fa molts d’anys.
Durant més d’una hora, els dos directors han abordat temes relatius als convenis vigents en matèria de catalogació i digitalització d’obres d’interès per a un públic tant general com especializat, així com apostant per fer més eficient i obert el servei cultural que aquestes biblioteques ofereixen a la societat balear en el seu conjunt i a la comunitat universitària. La Biblioteca Diocesana de Mallorca forma part del catàleg de la UIB i rep anualment la visita, consulta i préstec per part dels alumnes i professors de la nostra universitat pública.

La Biblioteca Diocesana de Mallorca celebra el Dia Internacional de la Biblioteca

El passat dimecres 24 d’octubre, l’equip de la Biblioteca Diocesana de Mallorca va organitzar un jornada de Visita Guiada amb motiu del Dia Internacional de la Biblioteca, que des de 1997 se celebra per tal de commemorar la destrucció de la Biblioteca de Sarajevo durant la Guerra dels Balcans de l’any 1992. Vàrem rebre diversos grups que tingueren un primer contacte amb una biblioteca especialitzada eclesiàstica. Després d’unes paraules de benvinguda per part del director, Ricardo Mejía, el personal va fer una introducció a la organització i composició de la nostra institució. Esperança Beltran, cap de catalogació, va presentar als visitants obres d’època diversa i va explicar la història textual i paleogràfica d’aquestes. Els visitants van poder analitzar directament llibres de l’Edat Mitjana, fer preguntes i comentar les seves primeres impressions. Tot seguit, el nostre subdirector Miquel Àngel Garau va mostrar els dipòsits existents, en especial el dipòsit tercer, el qual consta de l’Hemeroteca. Per acabar, el director va fer la proposta de fer un grup de voluntaris que s’introdueixin a la mateixa vegada en biblioteconomia especialitzada.

43758086_133372790978113_4985970208997900288_n