⚠️ Anunci de suspensió de serveis

diseno-emergencia_24908-44986

Estimats usuaris i usuàries:

Davant l’actual crisi sanitària i d’acord amb les instruccions rebudes per part de les institucions corresponents, els horaris d’obertura al públic i tota la resta de serveis de la Biblioteca Diocesana de Mallorca queden suspesos fins a nou avís. Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos a nosaltres en la secció ‘Contacte’ de la nostra web: bibliotecadiocesana.com Agraïm per endavant la vostra col·laboració i us saludam cordialment.

__

Estimados usuarios y usuarias:

Ante la actual crisis sanitaria y de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de las instituciones correspondientes, los horarios de apertura al público y todo el resto de servicios de la Biblioteca Diocesana de Mallorca quedan suspendidos hasta nuevo aviso. Para cualquier consulta pueden dirigirse a nosotros en la sección ‘Contacto’ de nuestra web: bibliotecadiocesana.com Agradecemos de antemano su colaboración y le saludamos cordialmente.