El director de la Biblioteca Diocesana nomenat al Consell de Mallorca

20200117_221002

El director de la Biblioteca Diocesana de Mallorca, Mn. Ricardo Mejía, ha estat nomenat pel Sr. Bisbe, Mons. Sebastià Taltavull, com a vocal representant de les biblioteques de la diòcesi a la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques del Consell de Mallorca. Segons el seu Reglament, aquesta comissió «és un òrgan consultiu en matèria de biblioteques, i es crea per mandat de la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears». Composta per nou membres especialment acreditats en aquest camp, les funcions de la Comissió són les de «promoure les actuacions, els plans, els programes i els instruments que desenvolupen el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears, com ara els plans insulars de lectura pública, el Catàleg col·lectiu de les Illes Balears i la Biblioteca Virtual Balear». També la comissió té com a funcions les d’emetre dictàmens sobre el reconeixement o la revocació de les biblioteques que han de formar part del sistema a les Illes.