Benvinguda!

Recensió històrica

La Biblioteca Diocesana de Mallorca té el seu origen en la Real i Episcopal Biblioteca creada pel bisbe Juan Díaz de la Guerra el 1775, per ordre del rei Felip V (1771). Aleshores, la nova biblioteca es va situar en una sala del Palau Episcopal. L’arxiduc Lluís Salvador, a Die Balearen, registra 5.069 volums impresos, dels quals 35 eran incunables pero sense comptar amb cap manuscrit.

Aquest fons va ser traslladat al nou edifici del Seminari, construït a les afores de Palma pel bisbe Joan Hervàs Benet a principis dels anys 50 del segle XX, i es va unir amb el restant fons bibliogràfic de la biblioteca del Seminari. El 3 d’octubre de 1972, Mons. Teodor Úbeda Gramage, llavors bisbe administrador apostòlic de Mallorca, va crear la Biblioteca General Diocesana, tot encarregant-la al Rector del Seminari Diocesà. Més tard, el 31 de desembre de 2001, el bisbe Úbeda va erigir la fundació pública eclesiàstica de la Biblioteca Diocesana de Mallorca, un organisme autònom regit per un patronat propi i un director com a responsable. 4967251035_32aea2496b_mEl Dr. Manuel Bauçà Ochogavía es va encarregar del trasllat de tot el fons bibliogràfic des del Seminari Nou a la Casa de l’Església de Palma i va començar a unificar els fitxers. Així doncs, s’unificaren –juntament amb les donacions particulars– els fons bibliogràfics de les següents institucions eclesiàstiques mallorquines:

  • Centre d’Estudis Teològics de Mallorca
  • Col·legi de la Sapiència
  • Museu Diocesà
  • Seminari de Mallorca
  • Biblioteca Episcopal
  • Arxiu de la Cúria Diocesana
  • Museu de Ciències del Seminari de Mallorca
  • Museu Bíblic del Seminari de Mallorca

La nova biblioteca va ser inaugurada per l’Emm. i Rvm. Cardenal Jorge M. Mejía, bibliotecari i arxiver de la Santa Església Romana, el 21 de juny de 2002, essent primer director el Dr. Gabriel Seguí Trobat, MSSCC. El 2 d’octubre de 2018, el va succeir el Dr. Ricardo Mejía Fernández essent nomenat per Mons. Sebastià Taltavull Anglada. 4967251347_fb18590859_mLa Biblioteca Diocesana està al servei de tota la societat illenca amb l’ajut d’altres institucions, en especial del Consell de Mallorca i de la Universitat de les Illes Balears. Es tracta d’una biblioteca especialitzada, amb un dels fons lul·lians més importants del món, i que compta amb obres des del segle X fins a l’actualitat, de matèries filosòfiques, teològiques, jurídiques, històriques i filològiques. La Biblioteca Diocesana, tot oferint els seus serveis als universitaris i alumnes del CETEM i l’ISUCIR, compta amb les col·leccions més nombroses de les Illes Balears en la seva especialitat bibliogràfica. 


3-consell-mallorca                                               386463_456815387713916_171964977_n